ธุรกิจ SMEs ไทย

posted on 01 Feb 2011 14:31 by flukeclubza

 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ SMEs ไทยกับการแข่งขันในทศวรรษที่ 21

 

            วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจโดยมีจำนวนถึงประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นฐาน รากการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจรวมทั้งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนข้อมูลที่ยืนยันถึงบทบาท ทางเศรษฐกิจไทยที่สำคัญดังกล่าวได้แก่ การก่อให้เกิดการจ้างงานคิดเป็นสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 76 ของการจ้างงานรวมของประเทศ บทบาทในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 39 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมดและมีมูลค่าการส่งออกโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่งออกรวม


 

 

ปัญหาอุปสรรค SMEs ไทย

 

            สภาพปัญหาอุปสรรค ทั้งที่เกิดจากข้อจำกัดของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอง หรือจากการขาดปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐและจากปัจจัยภายนอกกิจการได้ทำให้เกิด ปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ที่สำคัญ ได้แก่ การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยส่วนใหญ่ยังมีประสิทธิภาพด้านการผลิต การจัดการต่ำ และขาดขีดความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การสร้างและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งนำไปสู่การขาดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง มีนวัตกรรมมีความแตกต่าง และนำไปสู่ปรากฎการณ์ของปัญหาหลายประการ เช่น มีการขยายตัวต่ำ มีการหดตัวในบางสาขาเศรษฐกิจ (ภาคการค้า) รวมทั้งมีการส่งออกสินค้าในกลุ่มที่เป็นสินค้าปฐมภูมิและใช้แรงงานมากที่มี มูลค่าต่ำเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยไทยยังมีโอกาสและลู่ทางที่ดีทางด้านการผลิต สินค้าและบริการที่ใช้ภูมิปัญญาในประเทศ ความรู้สั่งสม ทักษะฝีมือ ความปราณีต อัธยาศัยไมตรี และวัตถุดิบภายในประเทศ ที่สอดคล้องกับความต้องการและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ รวมทั้งโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยไทยมีการปรับตัว หลีกหนีจากการแข่งขันในตลาดล่างไปสู่การผลิตป้อนตลาดระดับกลางและระดับบน ขึ้นไปที่ใช้องค์ความรู้ ทักษะ ฝีมือและความเป็นไทยในการผลิตและการจัดการโดยจะต้องได้รับการสนับสนุนในด้าน ปัจจัยเอื้อและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจากภาค รัฐด้วย


 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

Howdy would you mind letting me know which web host you're utilising? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!
@sensuouslondon.com http://sensuouslondon.com

#5 By @sensuouslondon.com (118.151.221.226) on 2013-08-27 22:06

* Détection et génération automatique actualizar r4 upgrade revolution for ds de sauvegarde. qui seront tous deux aider dans la bataille et augmenter les attaques disponibles pour chacune des whats difference between nintendo ds lite and dsi personnages. Qui est intéressé à 80's nintendo games list jeu et pas encore acheté, Histoire de adobe flash player for nintendo dsi xl semble suivre canon. <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4">R4</a>

#4 By http://www.r4ifr.com/ (202.105.91.224) on 2013-08-06 01:33

ou acheter une nouvelle carte qui est compatible avec actualizar r4 upgrade revolution for ds nouvelle version 4. Si vous préférez la version whats the difference between ds lite and dsi. R4ISDHC RTS carte + Micro SD 16Go pour Nintendo 3DS/3DS XL/DSL/DSi/DSi XL Caractéristiques · Même taille que la cartouche originale de jeu DSi · Built-in PassMe pas besoin de boot cart 80's nintendo games list, comme Castlevania Lords adobe flash player for nintendo dsi xl Shadow Mirror of Fate de Konami.

#3 By http://www.r4i-sdhc.com (113.119.54.160) on 2013-07-31 15:18

最も可能性の高い高級オ <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#2 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 17:32

もフォースクエア、Booyah、Yelp のような適用する機能 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#1 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 18:03