เป้าหมาย : การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity)

 

            สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนแม่บท Productivity ได้ มีแนวทางร่วมกันกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอันจะนำไปสู่ความ แข็งแกร่งของประเทศที่มาจากภายในสู่ภายนอกโดยกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ 3 เป้าหมายดังนี้

 

เป้าหมายที่ 1 :  ผลิตภาพแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี

 

เป้าหมายที่ 2 :  กลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทมีจำนวนเพิ่มขึ้น

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทในปี 2551 มีจำนวน 13 กลุ่มอุตสาหกรรมและจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรมในปี 2555

 

เป้าหมายที่ 3 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทมีจำนวนเพิ่มขึ้น

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทในปี 2551 มีจำนวนไม่น้อยกว่า 4,500 โรงงาน และจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 9,000 โรงงานในปี 2555


 

 

ประโยชน์ : การพัฒนาผลิตภาพการผลิต  (Productivity)

           แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม Productivity ที่จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

 

1.      เพื่อ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพ ซึ่งเป็นรากฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่ยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

2.      เพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทยให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

 

3.      เพื่อ ผลักดันให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาด้วยตนเองและให้ความสำคัญกับการเพิ่ม ประสิทธิภาพและผลิตภาพโดยร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมคิดร่วมทำ (Collaboration)

 

4.      เพื่อ ช่วยผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภาพของผู้ประกอบการเองและตามความ ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ทุกประการ


 
 
 

edit @ 1 Feb 2011 16:58:18 by fluke

edit @ 1 Feb 2011 16:59:20 by fluke

Comment

Comment:

Tweet

Of training course exceptional publish. We have heading up for your internet. Constantly write with your very own knowledge and share. Oh! really thankful.

#5 By beats by dr dre tour (14.147.207.141) on 2013-09-20 02:06

Hey, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!
erotic massage in London http://sensuouslondon.com

#4 By erotic massage in London (112.124.38.83) on 2013-08-27 12:12

陸のロッジに達すると、cnn の放送は購入者が <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#3 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-23 11:55

グッチ竹ハンドバッグ、現在起動。 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#2 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 18:03

Hello there, I discovered your internet web site through Google at the same time as looking for a comparable subject matter, your web site arrived up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks. <a href="http://saclouisvuitton-2013.blogspot.com/" title="sac louis vuitton">sac louis vuitton</a>

#1 By sac louis vuitton (103.7.57.18|14.147.204.223) on 2013-06-14 02:16