ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2550-2554

 

            ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะปี 2550-2554 ในแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย ฉบับที่ 2 ได้กำหนดการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับตัวผู้ประกอบการและ กิจการ ระดับสาขาธุรกิจ รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคและท้องถิ่น และจะต้องสนับสนุนปัจจัยเอื้อที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ ทางนวัตกรรมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

 

 

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

 

            วิสัยทัศน์ของการส่งเสริม คือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างสมดุล ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการทำธุรกิจของวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมด้วยฐานความรู้ และความสามารถในเชิงทักษะฝีมือ

 

            มิติการส่งเสริม มุ่งเน้นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับสาขาธุรกิจ ในพื้นที่และในระดับตัวผู้ประกอบการซึ่งพิจารณาตามสภาพการพัฒนาของกิจการ ด้วย ได้แก่ระยะก่อนเริ่มกิจการ ระยะเริ่มต้น ระยะเติบโต ระยะอยู่ตัว และระยะถดถอย ปรับตัว โดยการส่งเสริมจะให้ความสำคัญกับกิจการที่มีการปรับตัวด้านความโปร่งใสและ ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิต ภาพการผลิต การจัดการ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเน้นปรับระบบการจัดการหรือการทำงานส่งเสริมในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

 

 

edit @ 1 Feb 2011 14:29:28 by fluke

Comment

Comment:

Tweet

Nicethanks for this.

#8 By bottes de moto pas cher (202.105.62.162) on 2013-10-30 17:47

I would like this!!!

#7 By nouveau maillot liverpool 2013 (202.105.60.107) on 2013-08-25 01:39

index.php?showuser=

#6 By maillot de foot (14.150.72.155) on 2013-08-16 11:50

Copiez ces trois dans la racine de votre carte sd Mettez la carte mémoire et le linker r4i sdhc actualizar r4 upgrade revolution for ds core dans votre DS Lite console. Entra?nement Cérébral du diabolique est de former votre matière grise en complétant une whats the between nintendo ds lite and dsi d&rsquo. enrter autolatiquement dans le mode 80's nintendo games list Double UI éran avec des ic?nes, hui Scribblenauts Unlimited adobe flash player for nintendo dsi xl PC via flux à travers l&rsquo.

#5 By http://www.3dsgateway.eu/ (113.119.54.160) on 2013-07-31 15:18

Sooo these buy firefall gold a very lovable and trend and also have fantastic traction.

#4 By buy firefall gold (103.7.57.18|142.4.117.124) on 2013-07-11 15:31

They may be gorgeous. firefall gold is a great purchase..

#3 By firefall gold (103.7.57.18|216.244.86.130, 111.242.202.226) on 2013-07-04 03:03

I have no idea how you do this but I’m completely fond of this blog.

#2 By maillot de foot pas cher (103.7.57.18|219.136.101.147) on 2013-07-02 03:20

the strategy is extremely wonderful. But I do not believe absolutely everyone can apply it. <a href="http://chemiseralphlauren.blog.com" title="chemise ralph lauren">chemise ralph lauren</a>

#1 By chemise ralph lauren (103.7.57.18|14.147.204.223) on 2013-06-14 02:16