กังหันลมหมุนได้เนื่องจากการที่พลังงานจลน์ของกระแสลมผลักดันใบกังหันแล้วทำให้เกิดการหมุนรอบแกนขึ้น การหมุนรอบแกนหรือรอบเพลานี้เกิดได้ 2 แบบ คือ
 
                แบบที่ 1 เกิดจากแรงผลักดันหรือฉุดลาก ของกระแสลมที่กระทำต่อใบกังหัน หลักการทำงานแบบนี้ได้ใช้กันมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของการใช้กังหันลม  ตัวอย่างเช่น แบบเพนีโมน จะเห็นว่าด้านหนึ่งของใบกังหันจะรับลมเต็มที่ ส่วนอีกด้านหนึ่งจะสะบัดไปเป็นมุมเฉียง ทำให้ไม่เกิดแรงต้านต่อกระแสลม กังหันลมแบบนี้แกนหมุนจะตั้งอยู่ในแนวดิ่ง
                แบบที่ 2 เป็นแบบที่เกิดจากหลักการแอโรไดนามิก ซึ่งทำให้เกิดแรงยก ของปีกเครื่องบิน ดังนั้น การออกแบบใบกังหันลมจึงมีลักษณะคล้ายกับปีกของเครื่องบิน คือมีความโค้งผิวทั้งสองด้านของใบพัดไม่เท่ากัน ด้านที่มีความโค้งผิวมากกว่าจะมีแรงกดดันน้อยกว่า ส่วนด้านที่มีความโค้งผิวน้อยกว่าจะมีแรงกดดันมากกว่า จึงทำให้เกิดแรงยกบนใบกังหัน
                จากหลักการทำงานอันนี้เอง จึงทำให้เกิดกังหันลมอีกแบบหนึ่งขึ้น ที่เรียกว่ากังหันลม แบบแกนนอน ซึ่งการหมุนของแกนหรือเพลาจะอยู่ในแนวระนาบ หรือขนานกับทิศทางของลม
 
 
เทคโนโลยีกังหันลม

            กังหันลม คือ เครื่องจักรกลที่สามารถรับพลังงานจลน์  จากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลได้ จากการนำพลังงานกลมาใช้โดยตรง และโดยอ้อม กังหันลมแบ่งออกเป็นประเภทของการจำแนกออกเป็น 2 วิธี คือ
 
1.       การจำแนกตามลักษณะการวาง
 
-          กังหันลมแบบแกนนอน หมายถึง กังหันลมที่ใช้แกนหมุนขนานกับทิศทางของกระแสลม
 
 
 
 
 
 
 
-          กังหันลมแบบแกนตั้ง  หมายถึง กังหันลมที่มีแกนหมุนตั้งฉากกับทิศทางของกระแสลมและตั้งฉากกับพื้นผิวโลก
 
 
 
 
 
2.       การจำแนกตามลักษณะแรงขับกระแสลมกระทำต่อกังหัน
 
-          เป็นการจำแนกการขับด้วยแรงยก และการขับด้วยแรงฉุด หรือแรงหน่วง
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Will read on...

#8 By femmes en bottes (219.136.102.208) on 2013-11-01 18:23

Hand forged, hand abrasive. it was clay-tempered and there is a beautiful hamon on the blade.

#7 By Swords Guide (120.42.93.189) on 2013-10-02 09:17

<a href="http://www.g17q225c0qzxp2upjvon1j0n3230r165s.org/">aitgscflwo</a>
itgscflwo http://www.g17q225c0qzxp2upjvon1j0n3230r165s.org/
uitgscflwo

#6 By itgscflwo (121.229.181.92) on 2013-09-27 03:03

tools.php?event=profile&pname=

#5 By chanel new collection (14.150.73.230) on 2013-09-27 02:58

Yeah ! life is like riding a bicycle. You will not fall unless you stop pedaling!!

#4 By acheter maillot santos neymar (219.136.102.37) on 2013-08-24 05:19

の組み合わせ。今日では google とビン <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#3 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-24 01:26

を操作できるように、リソース ボックスだけでなく、彼ら <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#2 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 18:03

Frequently We do not set up upon weblogs, but I want to condition that this set up genuinely pressured me individually to do so! drastically exceptional publish <a href="http://niketn2013pascher.tumblr.com" title="nike tn">nike tn</a>

#1 By nike tn (103.7.57.18|14.147.204.223) on 2013-06-14 02:17